Nạp auto 24/7, nạp thẻ nhanh nhất việt nam.

Có thể nạp nhiều thẻ liên tục.

Nạp sai mệnh giá mất thẻ.

Hệ thống ưu tiên thẻ Viettel, Mobi, Vina.
Nạp thẻ

TÀI KHOẢN GAME MỚI NHẤT

MS: NickCF001
100,000 đ
MS: NickCF008
100,000 đ
MS: NickCF011
100,000 đ
MS: NickCF007
100,000 đ
MS: NickCF012
100,000 đ
MS: NickCF020
100,000 đ
MS: NickCF019
100,000 đ
MS: NickCF018
100,000 đ
MS: NickCF017
100,000 đ
MS: NickCF016
100,000 đ
MS: NickCF015
100,000 đ
MS: NickCF014
100,000 đ
MS: NickCF013
100,000 đ
MS: NickCF009
100,000 đ
MS: NickCF006
100,000 đ
MS: NickCF005
100,000 đ
MS: NickCF003
100,000 đ
MS: cf002
100,000 đ
MS: NickCF010
100,000 đ